Disclaimer

ITD har udviklet flere internetbaserede egenkontrolprogrammer, hvori virksomheden kan beskrive, hvordan den sikrer, at fødevarer eller foderstofferne ikke forringes, mens de er i transportørens varetægt. Til programmet hører en række registreringsark, som kan downloades til egen pc og bruges som dokumentation for virksomhedens egenkontrol.

ITD egenkontrolprogram indeholder tillige en række standardtekster, der skal tilpasses forholdene i virksomheden.

Programmet er et værktøj, som kan bruges til at demonstrere, at virksomheden søger at sikre, at foderstoflovgivningen overholdes, og at produktet ikke forringes, mens det er i virksomhedens varetægt.

Det er dog virksomhedens eget ansvar at overholde lovgivning og kvalitetskrav ITD fraskriver sig ethvert ansvar for tab såvel direkte som indirekte som følge af enhver disposition, der måtte være foretaget med baggrund af egenkontrolprogrammet, dets informationer eller øvrige tilgængelige informationer på www.itd.dk eller på andre hjemmesider, hvortil der er linket.

Virksomheden er selv ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger der afgives i forbindelse med anvendelsen af egenkontrolprogrammet, herunder også rigtigheden af oplysninger afgivet til ITD´s konsulenter, såfremt sådanne må bistå ved anvendelsen af egenkontrolprogrammet. ITD påtager sig ikke ansvar for tab af data, skader i brugernes software eller programmel i øvrigt ved download, kopiering eller lignende fra egenkontrolprogrammet. ITD anbefaler sikkerhedskopiering af word-udskrift og registreringsark.

ITD påtager sig ikke ansvar over for at 3. person opnår uretmæssig adgang til gemte persondata fra website.